Naše reference

Uživatelům programu Helios CLA nabízíme připojení k celním úřadům prostřednictvím certifikovaných VAN operátorů

Komunikace přes VAN operátora je povinná pro ICS dovoz, ECS vývoz a NCTS (elektronický dovoz, vývoz a tranzit). Umožňuje plnohodnotnou výměnu dat mezi deklarantem a celní správou nejen u celních deklarací, ale i pro zjištění stavu záruky či pro oznámení změny elektronických podpisů. Méně komfortní variantou je odesílání dat deklarací pomocí web klientů celní správy. V tomto případě ale veškeré odpovědi celní správy zůstávají ve web klientovi a Helios neví, jak celní případ skončil, nemůže proto tisknout potřebné sestavy, opravovat chyby atd.

Hlavní přednosti plnohodnotné komunikace přes VAN :

1. Odeslání dat přímo z Heliosu, u web klienta nutnost převádět data z Heliosu do klienta a pak manuálně odesílat

2. VAN operátor vede a zálohuje záznamy o přenesených datech, které deklarant může využít při případných sporech s celním úřadem, v případě rozporů mezi deklarantem a celním úřadem je VAN operátor důležitý svědek

3. VAN operátor šifruje přenášená data, a to na úrovni používané u bankovních služeb

4. Při použití VAN služby se mnohé činnosti zautomatizují, např. odesílání a přijímání souborů a jejich zobrazení v programu Helios CLA.

5. Doručenky i všechny ostatní reakce CÚ se vracejí přímo do programu Helios CLA a ten s nimi může dále efektivně pracovat. Při použití web klienta zůstává doručenka mimo Helios.

6. Po příjmu doručenky může Helios automaticky odesílat emaily o změně stavu deklarace včetně xml zprávy a deklarace v PDF jako přílohy.

7. Při komunikaci přes VAN má Helios informace o celém celním řízení a může tak tisknout platební výměry, sestavy povinné pro evidenci zjednodušených postupů, tisknout propuštěné VDD a TDD a použít propuštěné či ukončené deklarace pro převod na další režimy (např. z NCTS přijatého automaticky vytvoří následnou dovozní deklaraci)

Nabízíme Vám proto připojení prostřednictvím dvou certifikovaných VAN operátorů

Eurodat od CNS a.s.

Typ služby Začínáme Start Mini Optimum Max
Měsíční paušální poplatek 655,- 1067,- 2122,- 3335,- 5270,-
Počet přenesených souborů 10 140 450 1300 3300
Cena za 1 další soubor 29,- 17,- 9,- 6,- 2,-
Poplatek za aktivaci 0 4000,- 4000,- 4000,- 4000,-

Tarif Začínáme je uzpůsoben zákazníkům s minimálním počtem souborů, kteří jsou takto osvobozeni od platby vstupního aktivačního poplatku. V případě dosažení vyššího počtu přenesených souborů po dobu delší než 3 měsíce, bude zákazníkovi aktivován paušál Start spojený s platbou aktivačního poplatku.

- Ceny a počty přenesených souborů se počítají "za IČO". Máte-li více pracovišť, stačí Vám jeden paušál
- Do počtu přenesených souborů se nezapočítávají odpovědi celní správy
- Do konce měsíce, v kterém byla služba aktivována, je provoz zdarma

Pokud budete mít o připojení zájem, vyplňte objednávku a pošlete nám ji na naši adresu kobler@kobler.cz

Clonet od NZ servis s.r.o.

Typ služby Šance Mikro Standard Partner Premium
Měsíční paušální poplatek 600,- 1140,- 2020,- 3450,- 5380,-
Počet přenesených souborů 15 150 460 1300 3400
Cena za 1 další soubor 29,- 17,- 8,- 5,- 2,-
Poplatek za aktivaci 0 4000,- 4000,- 4000,- 4000,-

Tarif Šance je uzpůsoben zákazníkům s minimálním počtem souborů, kteří jsou takto osvobozeni od platby vstupního aktivačního poplatku. V případě dosažení vyššího počtu přenesených souborů po dobu delší než 4 měsíce, bude zákazníkovi aktivován paušál Mirko spojený s platbou aktivačního poplatku.

- Ceny a počty přenesených souborů se počítají "za IČO". Máte-li více pracovišť, stačí Vám jeden paušál
- Do počtu přenesených souborů se nezapočítávají odpovědi celní správy
- Do konce měsíce, v kterém byla služba aktivována, je provoz zdarma

Pokud budete mít o připojení zájem, vyplňte objednávku a pošlete nám ji na naši adresu kobler@kobler.cz

Celní software s.r.o.
Tyršova 2071
256 01 Benešov

telefon: 602 851 072
telefon: 607 244 534

e-mail: kobler@kobler.cz