Vážení uživatelé programu Helios CLA,

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o ukončené, nebo v blízké budoucnosti končící podpoře některých softwarových produktů společnosti Microsoft a upozornit na vliv této skutečnosti na náš program HELIOS CLA. Zdvořile Vás žádáme o pečlivé přečtení tohoto článku, neboť obsahuje důležité informace k bezpečnému používání HELIOSU.

Helios všem uživatelům, kteří používají některý z níže uvedených systémů Microsoftu, zobrazuje (nebo začne v blízké době) v horní části hlavního okna Heliosu červenou hlášku o nepodporované verzi. I přes tuto hlášku můžete s programem nadále pracovat, doporučujeme ale zastaralý operační systém nebo SQL server co nejdříve aktualizovat nebo Helios přemístit na novější počítač. Pokud to z nějakého důvodu nemůžete provést, můžete postupovat podle bodu 2.

Přesné informace o verzi používaného SQL serveru a verzi operačního systému zjistíte přímo z Heliosu v Možnosti / Konfigurace a správa systému.

1. Proč a čeho se to týká

HELIOS CLA je koncipován pro provozování v softwarovém prostředí společnosti Microsoft a bezvadná funkčnost HELIOSU tak závisí na bezvadné funkčnosti příslušného softwaru Microsoftu. Společnost Microsoft pak přesně určuje podmínky garance provozu těchto svých systémů. V tabulce níže uvádíme pro Váš přehled seznam produktů, u kterých společnost Microsoft v nejbližší době ukončí podporu, nebo tak nedávno učinila a dále datum, od kterého danou skutečnost zohledňuje společnost Asseco Solutions, a.s. jakožto výrobce programu HELIOS.

Název produktu / prostředí

Ukončení hlavní podpory Microsoftu

Ukončení podpory Asseco Solutions (Rozhodné datum)

Windows Server 2003 a 2003 R2, Windows XP

13.7.2010

15.7.2015

Windows Wista

10.4.2012

30.9.2016

Windows Server 2008 a 2008 R2

13.1.2015

30.9.2016

SQL Server 2008 a 2008 R2

8.7.2014

30.9.2016

SQL Server 2012

11.7.2017

11.7.2017

Windows Server 2012 a 2012 R2

9.10.2018

9.7.2019

Windows 7, Windows 8 a 8.1

Windows 7 : 13.1.2015 Windows 8 : 9.1.2018

9.7.2019

SQL Server 2014

9.7.2019

9.7.2019

Kompletní přehled až do roku 2022 najdete ZDE.

Jelikož po termínu ukončení hlavní podpory ze strany Microsoftu již Microsoft u daného produktu negarantuje kompatibilitu s produkty třetích stran a většinou dodává jen bezpečnostní záplaty, nezbývá nám než HELIOS dále rozvíjet (aktualizovat a přidávat nové funkce) pouze v podporovaném prostředí. To jinými slovy znamená, že nové verze HELIOSU vydané po ukončení podpory ze strany Asseco Solutions, tedy po rozhodném datu, budou vyvinuty a otestovány pouze k provozování v podporovaném prostředí.

Doporučujeme ale, především z bezpečnostních důvodů, opustit nepodporované systémy Microsoftu co nejdříve a přejít na Windows 10 (nebo Windows server 2016) a na SQL server 2016 nebo 2017. Přeinstalování Heliosu na nový počítač nebo aktualizaci SQL serveru Vám rádi provedeme na základě vaší objednávky za 1200 Kč/hod. (obvykle na to stačí 2 hodiny) + 10 Kč/km cestovné. Pokud máte svého IT specialistu, může postupovat podle níže uvedených stručných návodů, v komplikovanějších případech podle PODROBNÉHO NÁVODU.

1.a. Migrace pouze programu Helios (SQL server je na jiném PC nebo na serveru)

a) zkopírujte složku s aplikací Helios ze starého do nového PC (většinou jde o složku C:\Program Files (x86)\LCS International)
b) přeneste elektronický podpis (export na starém PC včetně privátního klíče do souboru .pfx a instalace na novém PC)
c) nainstalujte podpůrné certifikáty z
www.kobler.cz/cert
d) poprvé spusťte Helios na novém PC "jako správce", aby si mohl zaregistrovat potřebné knihovny

1.b. Migrace programu Helios i SQL serveru (obojí je na sterém PC)

a) zálohujte databázi Heliosu na starém PC (Možnosti / Konfigurace a správa systému / Zálohy / Nový)
b) zkopírujte složku s aplikací Helios ze starého do nového PC (většinou jde o složku C:\Program Files (x86)\LCS International)
c) přeneste elektronický podpis (export na starém PC včetně privátního klíče do souboru .pfx a instalace na novém PC)
d) nainstalujte podpůrné certifikáty z
www.kobler.cz/cert
e) nainstalujte SQL server (instalační balíčky pro Express Edition zdarma najdete pod bodem 1.c), při instalaci zvolte "Mixed mode" a vymyslete si administrátorské heslo
f) opravte jméno SQL serveru v souboru Helios.ini (leží ve stejné složce jako Helios.exe)
g) spusťte Helios "jako správce", pro první přihlášení zadejte jméno : sa a administrátorské heslo (viz bod e) a nechte vygenerovat novou databázi
h) obnovte zálohu databáze Heliosu ze starého PC (Možnosti / Konfigurace a správa systému / Zálohy / Obnova)

1.c. Aktualizace SQL serveru Express edition z verze 2012/2014 na verzi 2016 nebo 2017

Upozornění : tento postup se týká pouze verze Express Edition, placené verze SQL serveru si musíte obstarat a aktualizovat sami

a) zálohujte databázi Heliosu (Možnosti / Konfigurace a správa systému / Zálohy / Nový)
b) aktualizujte SQL server (Express Edition zdarma s omezením velikosti databáze do 10 GB viz odkazy níže)
c) spusťte Helios obvyklým způsobem

Odkazy pro stažení instalačního balíčku SQL serevru :
verze 2016 64 bit (nelze instalovat do Windows 7)
verze 2017 64 bit (nelze instalovat do Windows 7), po instalaci je nutné instalovat Cumulative Update 18 nebo vyšší
verze 2019 64 bit (nelze instalovat do Windows 7), po instalaci je nutné instalovat Cumulative Update 7 nebo vyšší

 

2. Co když aktualizaci nepodporovaných systémů do Rozhodného data nestihnu

Jelikož zjišťování, zda případná vada je či není způsobena interakcí s již nepodporovaným softwarovým prostředím, je obtížné, případně nepřiměřeně nákladné, budeme nadále garantovat další fungování Heliosu na nepodporovaném prostředí pouze v rámci služby Extended support, kterou si u nás můžete objednat za jednorázový poplatek ve výši odpovídající 25% ceny vaší běžné roční systémové podpory. Tato služba vám prodlouží možnost používat Helios na nepodporovaném prostředí o cca 1 rok do 30.6.2020 s tím, že vám po tuto dobu budeme poskytovat podporu při řešení problémů tak, jako dosud.

Objednávkový formulář pro službu Extended support.