Elektronický podpis v celním řízení

 

Co je elektronický podpis

Jedná se o řetězec čísel a znaků identifikující osobu, která tento podpis používá. Má dvě části - soukromý klíč sloužící především k podepisování a veřejný klíč sloužící nejčastěji k šifrování. Soukromý klíč po právní stránce nahrazuje vlastnoruční písemný podpis. Šifrování zase zajišťuje, aby Vámi podepsaný dokument nemohl být změněn nebo přečten neoprávněnou osobou.

Existuje několik způsobů členění elektronických podpisů. Jedním z nich je rozdělení na podpis komerční a kvalifikovaný. Po technické stránce mezi nimi není žádný zásadní rozdíl a v Helios CLA můžete použít oba typy. Celní správa pro účely podepisování akceptuje pouze kvalifikované elektronické podpisy, pro účely nepovinného šifrování zpráv zasílaných od celní správy k deklarantovi akceptuje pouze komerční certifikáty. .

Kde se elektronický podpis používá

V současné době se elektronický podpis používá v systémech ICS dovoz, ECS vývoz, NCTS, Souhrnná deklarace a při elektronické evidenci záruk.

Kde získáte elektronický podpis

V současné době poskytují elektronický podpis dvě organizace.

1. První certifikační (www.ica.cz)
2. Česká pošta (
www.postsignum.cz)

Zástupce První certifikační najdete na každé pobočce ČSOB.

Platnost elektronického podpisu je jeden rok.

Pomocí jednoho z výše uvedených webů vytvoříte žádost o certifikát, kterou uložíte na flash disk nebo pošlete emailem. Pak navštívíte pracoviště ČSOB nebo České pošty, kde Vám na flash disk uloží "druhou polovinu" podpisu (nebo Vám ji opět pošlou emailem). Po návratu do kanceláře nainstalujete "druhou polovinu" podpisu do počítačt. Musíte instalovat na stejném počítači pod stejným přihlášením, jako jste vytvářeli žádost. Mezi uložením žádosti na flash disk a instalací z flash disku nesmíte přeinstalovat Windows, nebezpečné je i měnit účty. Teprve po úspěšné instalaci z flash disku je elektronický podpis připraven k použití. Po instalaci je také možné kompletní podpis z počítače vyexportovat. Vyexportovaný podpis lze nainstalovat na jakýkoli další počítač.