Kontaktní adresa pro osobní návštěvy a zasílání písemností :

Celní software s.r.o.
Tyršova 2071
256 01 Benešov

2. patro, číslo kanceláře 3.30
UKÁZAT NA MAPĚ

Tel. : 602 851 072, 607 244 534
E-mail :
kobler@kobler.cz

Adresa sídla firmy (musí být uvedeno na fakturách a objednávkách) :

Celní software s.r.o.
Noutonická 522/19
152 00 Praha 5

IČO : 25706144
DIČ : CZ25706144

Výpis z OR

Bankovní spojení : ČSOB Benešov, č.ú. 122846469/0300
IBAN : CZ51 0300 0000 0001 2284 6469, SWIFT : CEKOCZPP