Tel: 602 851 072, 607 244 534

E-mail: kobler@kobler.cz

Vývoj a prodej programů pro elektronické celní řízení, zjednodušené postupy v NCTS, ICS a ECS, pro vykazování Intrastatu, pro vedení celních skladů a AZS, elektronický celní sazebník

Aktuality :

Společnost Celní software s.r.o. (nástupce fyzické osoby Mgr. Martin Kobler) je výrobcem nejpoužívanějšího deklarantského programu Helios CLA. Na jeho vývoji spolupracuje se zakladatelem rodiny programů Helios - firmou Asseco Solutions a.s. Tato spolupráce přivedla na svět program s tržním podílem 60%, s nejmenší chybovostí celních deklarací ze všech konkurenčních programů a s nejvyšší možnou záruku kompatibility se současnými i budoucími operačními, databázovými a komunikačními systémy společnosti Microsoft. Jako příklad můžeme uvést provázání programu Helios CLA s MS Explorer, MS Outlook a MS Excel.

Naše reference

Mezi spokojené uživatele programu Helios CLA patří naprostá většina velkých spedičních a deklarantských firem, např. DHL, Metrans, Czech International, Lagermax, Damco, PST-CLC, Gerlach, Cargo-partner i firem obchodních a výrobních, např. Siemens, Panasonic, Johnson Controls, Meopta-Optika, Olympus, Bosch, Barum Continental, Philip Morris, Liberty Ostrava….

Naši uživatelé

Podrobněji o programu

Dali jsme si za cíl vytvořit program, který bude nejen splňovat požadavky a standardy dané Generálním ředitelstvím cel, ale který poskytne uživatelům dosud nevídanou míru volnosti při komunikaci programu s okolím, při vytváření vlastních výstupů nebo při nastavení práv jednotlivým uživatelům.

Do programu Helios CLA je integrován nástroj na úpravu tiskových výstupů. Uživatel programu si tak může zařadit do tisku formulářů svoje razítka, loga či pevné texty nebo jen posunout tisk údajů tak, aby přesně padly do konkrétního tiskopisu. Program umí tisknout Intrastat, ECS vývoz, ICS dovoz, NCTS, DCH a CMR na čisté listy tak, že formuláře včetně rámečků kompletně vykreslí.

Celní deklarace jsou v programu Helios CLA rozděleny podle typů do jedenácti přehledů. Zobrazované údaje v každém přehledu si můžete nastavit podle svých potřeb a pokud potřebujete více různých nastavení, snadno mezi nimi můžete přepínat. Seznamy deklarací podle příslušného nastavení lze snadno tisknout, mailovat a převádět do Excelu, Wordu nebo do Html pro prezentaci na webu. Samozřejmostí je převod deklarací na jiný typ, např. ukončený tranzit na dovoz.

Ke každému typu deklarací i k ostatním datům programu Helios CLA lze připojit libovolné množství dalších údajů, které lze plnohodnotně využít při tisku, filtrování, vyhledávání i při exportech do Excelu. Vlastní údaje přijdou vhod, pokud by některá rozhodnutí celních úřadů požadovala uvádění nestandardních údajů nebo pro „necelní akce“ s deklaracemi, např. sledování ekonomických, osobních nebo dopravních údajů.

Ke každé firmě i deklarací si můžete připojit libovolné množství různých dokumentů, např. smlouvy o zastoupení, ceníky, faktury, licence, doklady o původu zboží a mít je tak kdykoli okamžitě k dispozici.

Naprosto ojedinělé v této kategorii software jsou možnosti nastavení práv. Každý uživatel může mít naprosto individuální nastavení přístupových práv ke každé části programu.

Program Helios CLA je aplikací typu Client-server. Umožňuje tak bezproblémový vzdálený přístup k centrálně uloženým datům z poboček. Jako databázový stroj je použit Microsoft SQL Server 2016 nebo novější. Jeho variantu pod názvem Express Edition poskytujeme pro použití výhradně s programem Helios CLA zdarma.

Program Helios CLA obsahuje již v základní verzi funkce pro načtení dovozní a vývozní deklarace a intrastatového výkazu z ekonomických systémů prostřednictvím textových souborů nebo souborů typu xls a xml. Tuto možnost využívá řada firem provozujících systémy SAP, NAVISION...

Podrobnější informace o jednotlivých modulech Heliosu najdete v menu pod odkazem "Helios CLA".

Celní software s.r.o.
Tyršova 2071
256 01 Benešov

telefon: 602 851 072
telefon: 607 244 534

e-mail: kobler@kobler.cz