Naše reference

Základní program - Helios CLA

Základ programu Helios CLA obsahuje podporu pro všechny další moduly uvedené níže, tedy celní sazebník a všechny další potřebné číselníky, Celní záruky, formuláře EUR.1, A.TR, CMR, CIM, DCH, dále obsahuje prostředky pro elektronický podpis a šifrování, exporty do excelu, tisky do PDF, automatické posílání emailů a mnoho dalšího.

Intrastat

Modul Intrastat poslouží k pořízení dat jednotlivých faktur, k jejich vysčítání do měsíčního výkazu, k tisku výkazu i k jeho předání elektronickou formou. Program umí data pro intrastat načíst z excelovské tabulky nebo z textového souboru ve formátu csv.

ICS Dovoz

Modul ICS dovoz slouží ke kompletnímu zpracování dovozní celní agendy elektronicky zjednodušeným i obyčejným postupem. Umožní rychlé a přehledné vytvoření dovozní deklarace např. kopií z předchozí deklarace, rozpočet dopravy a pojištění, předběžný výpočet cla a DPH, upozornění na přídavné kódy a fiktivní certifikáty, kontroly před odesláním deklarace nebo spolupráci s modulem Celní sklad a AZS (automatické sestavení deklarace z příjemek a výdejek).

ECS Vyvoz

Modul ECS vývoz slouží ke kompletnímu zpracování vývozní celní agendy elektronicky zjednodušeným i obyčejným postupem. Umožní rychlé a přehledné vytvoření vývozní deklarace např. kopií z předchozí deklarace, rozpočet dopravy, upozornění na přídavné kódy a fiktivní certifikáty, kontroly před odesláním deklarace nebo spolupráci s modulem Celní sklad a AZS (automatické sestavení deklarace z příjemek a výdejek).

NCTS Tranzit přijatý

Modul NCTS tranzit přijatý slouží k elektronickému ukončení tranzitu a náběru zboží do dočasného skladu zjednodušeným postupem. Tiskne evidenci schváleného příjemce a dočasného uskladnění, umí převádět ukončené tranzity na následné dovozní nebo tranzitní deklarace.

NCTS Tranzit vydaný

Modul NCTS tranzit vydaný slouží k elektronickému zahájení tranzitu nebo karnetu TIR obyčejným i zjednodušeným postupem. Umožní rychlé a přehledné vytvoření tranzitní deklarace např. kopií z předchozí deklarace, kontroly před odesláním deklarace nebo spolupráci s modulem Celní sklad a AZS (automatické sestavení deklarace z příjemek a výdejek).

Celní sklady / Aktivní zušlechťování

Modul Celní sklady a AZS slouží k evidenci zboží uskladněného v soukromých nebo veřejných celních skladech včetně evidence odpisových listů, zboží uskladněného v daňových skladech nebo materiálu v aktivním zušlechťovacím styku. Modul automaticky vytváří celní deklarace do všech potřebných režimů

Celní software s.r.o.
Tyršova 2071
256 01 Benešov

telefon: 602 851 072
telefon: 607 244 534

e-mail: kobler@kobler.cz