Výměna šifrovacího certifikátu celní správy

Dne 19.3.2019 končí platnost šifrovacího certifikátu celní správy SN=24DE89. Dne 7.3.2019 zveřejnila celní správa nový šifrovací certifikát SN=26ED51. Instalaci nového certifikátu do počítače a nastavení v Helios CLA proveďte co nejdříve, nejpozději v pondělí 18.3.2019 ráno. Instalaci a nastavení dle postupu uvedeného níže lze provést i později, od 18.3. 11:00 hod. ale celnice nepřijme zprávu šifrovanou starým certifikátem.

1. Krok - Instalace šifrovacího certifikátu "ECR brána"

Na všech PC, ze kterých posíláte ICS, ECS nebo NCTS, nainstalujte certifikát celní správy do stejného úložiště. Pro instalaci stačí otevřít GRC.cer. V průběhu instalace certifikátu budete dotázáni na úložiště, do kterého chcete certifikát instalovat. Doporučujeme ručně vybrat úložiště Zprostředkující certifikační autority (v anglické verzi OS je to Intermediate CA). Je nutné, aby typ úložiště byl stejný na všech PC v rámci jedné databáze Heliosu.

Upozornění - Instalaci šifrovacího certifikátu do PC proveďte pod uživatelským jménem (loginem) příslušného uživatele - deklaranta.

2. Krok - Změna nastavení zpráv v programu Helios CLA

Programu Helios CLA musíte sdělit, že má šifrovat novým certifikátem. To lze provést v přehledu Pomocné číselníky / Přehled definice zpráv. V pravé části obrazovky se vám zobrazí přehled definic všech zpráv, které je možné ze systému Helios CLA odeslat. V pruhu nástrojů zvolte Akce / Hromadná změna certifikátů. Stejnou funkci vyvoláte i stisknutím pravého tlačítka myši v pravé části okna.

V nově otevřeném okně Hromadné změny certifikátu nechte zaškrtnuto "Šifrovací", v části "Původní šifrovací certifikát" vyberte pomocí tlačítka se třemi tečkami původní šifrovací certifikát SN=24DE89 ECR brána. V části "Nový šifrovací certifikát" vyberte vámi nově naistalovaný šifrovací certifikát SN=26ED51 ECR brána. Po výběru nového certifikátu změnu potvrďte tlačítkem OK ve spodní části okna.

Hromadnou změnou certifikátu dojde ke změně certifikátu ve všech definicích zpráv, ve kterých je starý šifrovací certifikát nastaven. Nemusíte jej tedy měnit jednotlivě pro každého uživatele Heliosu.

Změna tohoto certifikátu se celnímu úřadu nehlásí.

3. Krok - Instalace podpůrného certifikátu

Na všech PC, kde přijímáte odpovědi od CÚ, nainstalujte certifikáty PostSignum_QCA_Sub3.cer. i instalaci ponechte automatický výběr úložiště.