Certifikáty potřebné pro šifrování a podepisování v Helios CLA

Pro úspěšné podepisování a šifrování zpráv v modulech ICS dovoz, ECS vývoz, NCTS a Souhrnná deklarace jsou kromě vašeho kvalifikovaného a případně i komerčního certifikátu potřebné ještě podpůrné certifikáty certifikačních autorit a veřejný klíč celní správy. Je třeba je nainstalovat na každý počítač, kde hodláte výše uvedené moduly Helios CLA provozovat.

1. Podpůrné certifikáty ICA
Na všech PC, ze kterých posíláte ICS, ECS, NCTS nebo Intrastat přes PVS, nainstalujte podpůrné certifikáty
ICA. Pro instalaci stačí otevřít ica_komercni.cer a ica_kvalifikovany.cer .i instalaci ponechte automatický výběr úložiště.

2. Podpůrné certifikáty České pošty
Na všech PC, ze kterých posíláte ICS, ECS, NCTS nebo Intrastat přes PVS, nainstalujte podpůrné certifikáty PostSignum. Pro instalaci stačí otevřít PostSignum_ROOT.cer , PostSignum_VCA_Sub2.cer a PostSignum_QCA_Sub3.cer. i instalaci ponechte automatický výběr úložiště.

3. Šifrovací certifikát celní správy (platný do 5.3.2020) 
Na všech PC, ze kterých posíláte
ICS, ECS nebo NCTS, nainstalujte certifikát celní správy do stejného úložiště. Pro instalaci stačí otevřít grc.cer. V průběhu instalace certifikátu budete dotázáni na úložiště, do kterého chcete certifikát instalovat. Doporučujeme ručně vybrat úložiště u Win XP Zprostředkující certifikační úřady nebo u Win 7 Zprostředkující certifikační autority (v anglické verzi OS je to Intermediate CA). Je nutné, aby typ úložiště byl stejný na všech PC v rámci jedné sítě.

V případě problémů se stažením uvedených certifikátů zkuste otevřít tento ZIP.