Vážení uživatelé programu Helios CLA,

na této stránce Vám přinášíme aktuální informace o brexitu, především pak ty, které mají souvislost s programem Helios CLA. Pokud se Vás obchod s Velkou Británií týká, tuto stránku sledujte, informace budeme průběžně aktualizovat a doplňovat.

 

Poslední aktualizace : 20.2.2021

 

Aktuální situace

Nyní již víme, že brexit proběhl s obchodní dohodou. Pro firmy obchodující s Velkou Británií je to jistě ta nejlepší varianta. I tak se ale musíme vypořádat s řadou komplikací, především dopravci mají administrativně složitější fyzické přestoupení hranic mezi GB a EU, především ve smězu z GB do EU.

Co nás tedy od 1.1.2020 čeká :

1. Území Severního Irska zůstává celním územím Unie s kódem země "XI". Dovozy a vývozy zboží z/do Severního Irska, pokud jdou přímo (tedy nejdou přes ostatní území Velké Británie) nebudou podléhat celnímu řízení a nadále se budou vykazovat v intrastatu.

2. Do kolonky 1 - Druh deklarace se uvádí "EU" v případě dovozní a vývozní deklarace, kdy zemí odeslání nebo určení je GB.

3. Velká Británie je členem dohody o společném tranzitu, je tedy možné vystavovat tranzitní doklady s místem ukončení ve Velké Británii.

4. Při vývozu zboží z EU do Velké Británie nebude britskými celními orgány až do 30.6.2021 požadováno podání vstupního souhrnného celního prohlášení. Jak to bude potom se uvidí. Toto "osvobození" se ale netýká citlivých druhů zboží (viz užitečné odkazy níže). Celními orgány EU na výstupu a též společnostmi zajišťujícími dopravu přes hranice (Eurotunel, provozovatelé trajektů) bude po dopravci požadováno předložení VDD nebo TBDD s kódem MRN.

- NOVINKA -

Nové verze Heliosu obsahují nový vývozní formulář EXPORT ACCOMPANYING DOCUMENT (EAD, tedy VDD v angličtině). Můžete ho vytisknout a spolu se standardním VDD dát řidiči.

5. Při dovozu zboží z Velké Británie do EU budou celní orgány EU na vstupu do EU vyžadovat podání vstupního souhrnného celního prohlášení hned od 1.1.2021. Toto vstupní souhrnné celní prohlášení musí být podáno ještě před vstupem na území EU (dokonce ještě před výstupem z GB) přičemž doklad o jeho podání bude vyžadován i Eurotunelem nebo provozovatelem trajektu ještě před naloděním. Nelze ho nahradit tranzitním dokladem.

Souhrnná vstupní celní prohlášení budou podávat nebo jejich podání svým zástupcem zajistí převážně dopravci. Tato prohlášení musí být podána celnímu úřadu vstupu, tedy např. úřadu francouzskému, belgickému nebo britskému. Nelze je podat českému celnímu úřadu. Níže uvádíme odkazy na webové aplikace jednotlivých zúčastněných stran.

6. Dopad na Intrastat

V souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU pro odlišení jeho území z daňového hlediska v dalším období je nutno pro zemi původu používat kódy XI (Severní Irsko) a XU (Spojené království bez severního Irska). Platnost dosavadního kódu GB v Intrastatu končí 31.12.2020 a jeho použití je zde výjimečně povoleno jen pro sběr dat Intrastat za leden 2021 a pro opravy výkazů za období roku 2020.

 

Užitečné odkazy

 

Seznam zboží dováženého do Velké Británie z EU, které bude celně kontrolováno od 1. ledna 2021

https://www.gov.uk/guidance/list-of-goods-imported-into-great-britain-from-the-eu-that-are-controlled

 

Pokyny pro dopravní společnosti a komerční řidiče přepravující zboží mezi Velkou Británií a EU

https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-from-1-january-2021-guidance-for-hauliers.cs

 

Pokyny k použití aplikace Goods Vehicle Movements API pro notifikaci vstupu nákladního automobilu se zbožím na území Velké Británie

https://developer.service.hmrc.gov.uk/guides/gvms-end-to-end-service-guide/#overview

Registrace do GVMS https://developer.service.hmrc.gov.uk/guides/gvms-end-to-end-service-guide/documentation/register-for-gvms.html

 

Pokyny k podání celních prohlášení na zboží dopravené do Velké Británie z EU

https://www.gov.uk/guidance/customs-declarations-for-goods-brought-into-the-eu

 

Odklad podání celních prohlášení o 6 měsíců na EU zboží dovezené do Velké Británie po 1. lednu 2021

https://www.gov.uk/guidance/declaring-goods-brought-into-great-britain-from-the-eu-from-1-january-2021?step-by-step-nav=1ddb4c89-1fe9-4ad0-b561-c1b0158e6bc5

 

Detailní příručka pro dovoz a vývoz zboží přes hranici Velké Británie a EU

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/925140/BordersOpModel.pdf

 

Registrace k britskému EORI

https://www.gov.uk/eori

 

Odkaz na web belgické celní správy k Brexitu

https://finance.belgium.be/en/customs_excises/enterprises/brexit

 

Odkaz na web irské celní správy k Brexitu

https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/brexit/index.aspx

 

Odkaz na web holandské celní správy k Brexitu

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/customs/brexit/brexit-and-customs/what-does-brexit-mean-for-my-customs-matters/what-does-brexit-mean-for-my-customs-matters

 

Odkaz na web francouzské celní správy k brexitu

https://www.douane.gouv.fr/fiche/businesses-get-prepared-brexit

Celní příručka k Brexitu - https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/Brexit/Other_languages/Preparing-for-Brexit-customs-guidelines-12.11.20.pdf

Přístup k logistické obálce do FR systému SI BREXIT, kde se registrují dotčená celní prohlášení od 1/1/2021 - https://www.douane.gouv.fr/enveloppe/

 

Odkaz na web Německé celní správy k brexitu

https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Brexit/brexit_node.html

 

Detailní informace o provozu Eurotunelu

https://www.eurotunnelfreight.com/uk/about/brexit-information-and-updates/

Připravte se na překročení hranice https://www.eurotunnelfreight.com/uk/blog/freight-service/be-ready-to-cross-the-border/

Jak funguje Eurotunnel Border Pass https://file-eu.clickdimensions.com/eurotunnelfreightcom-aijgd/files/eurotunnelborderpasssalespresentation.pdf

Stažení mobilní aplikace ke komunikaci s Eurotunnel Border Pass https://driver.eurotunnelfreight.com/

 

Odkaz na web holandských přístavů k Brexitu 

https://www.getreadyforbrexit.eu/en/

Registrace do přístavního systému Portbase

Videos - Get Ready for Brexit

Oznámení dovozních dokumentů https://www.portbase.com/en/services/notification-import-documentation

Oznámení vývozních dokumentů https://www.portbase.com/en/services/notification-export-documentation

 

Prezentace zástupce vlády Velké Británie k formalitám na hranicích mezi UK a EU na konci přechodného období

https://www.tln.nl/app/uploads/2020/10/UK-Government.pdf