Naše reference

Program Helios CLA

Nejpoužívanější deklarantský program v České republice

Poskytuje maximální přehlednost a efektivitu při zpracování celních deklarací a minimální chybovost

Základ programu Helios CLA obsahuje podporu pro další specializované celní moduly, které si k němu můžete v libovolné kombinaci dále objednat. Obsahuje kompletní celní sazebník a všechny další potřebné číselníky, evidenci celních záruk, evidenci firem, prostředky pro elektronický podpis a šifrování, importy a exporty z/do excelu, tisky do PDF, automatické posílání emailů a mnoho dalšího.

Program podporuje elektronickou komunikaci deklaranta s CÚ

- prostřednictvím VAN operátora včetně příjmu odpovědí a doručenek z CÚ
- dovozy i prostřednictvím Internetu - webového klienta celní správy
- výjimečně pomocí USB disku nebo emailu (po dohodě s CÚ)

Základním modulem lze zpracovat

- dovozní deklarace včetně DCH, papírově (na elektronický dovoz je nutný modul ICS dovoz)
- formuláře EUR.1, ATR, Certificate of Origin, CMR, CIM, T2L
- evidenci záruk včetně elektronické komunikace s úřadem záruky
- evidenci obchodních partnerů s propojením na rejstříky státní správy

Za příplatek možnost rozšíření o specializované moduly

- ICS dovoz (elektronický dovoz včetně zjednodušených postupů)
- ECS vývoz (elektronický vývoz včetně zjednodušených postupů)
- ECS výstup (elektronické ukončení vývozu výstupní autoritou nebo schváleným odesílatelem před tranzitem)
- NCTS tranzit vydaný (elektronické zahájení tranzitu T1/T2/TIR včetně zjednodušených postupů)
- NCTS tranzit přijatý (elektronické ukončení tranzitu T1/T2/TIR schváleným příjemcem)
- Souhrnná deklarace (elektronický příjem zboží do dočasného skladu a oprava dat ukončeného tranzitu)
- Celní sklady a AZS (evidence zboží v celních skladech a ostatních ekonomických režimech)
- Intrastat (zpracování výkazů vnitrounijního obchodu)
- Nástroje přizpůsobení a Příprava fakturace moduly pro zefektivnění práce s Heliosem (viz níže)

Ceny Základního modulu Helios CLA (bez DPH)
jednouživatelská verze 9.800,- Kč
verze pro 2 uživatele 17.600,- Kč
verze pro 3 uživatele 22.500,- Kč
verze pro 4 uživatele 27.400,- Kč
verze pro 5 uživatelů 32.300,- Kč

Cena instalace a úvodního zaškolení u zákazníka činí 1500,- Kč + 12 Kč/km

Cena instalace a úvodního zaškolení síťové verze činí 2000,- Kč + 12 Kč/km

Ostatní služby dle CENÍKU

K celkové ceně programu bude při nákupu připočtena poměrná částka za údržbu programu a číselníků do konce roku

Pokud máte zájem o nákup licence programu Helios CLA, kontaktujte nás na níže uvedených tel. číslech nebo emailem.

Můžete také vyplnit online nezávaznou poptávku, my Vás pak budeme sami kontaktovat.

Požadavky programu na sw a hw počítače nebo serveru

Operační systém Windows 10 nebo serverový systém Windows server 2019 nebo novější
MS SQL server 2019 nebo novější (pro menší databáze stačí Express Edition zdarma)
alespoň 4 GB RAM, pokud poběží na stejném PC Helios i SQL server, pak doporučujeme alespoň 8 GB RAM

#1

Speciální modul Nástroje přizpůsobení

Tento modul přináší ještě větší možnosti v přizpůsobení Heliosu svým potřebám.
Umožňuje vytvářet nové nebo upravovat již existující tiskové formuláře, přidávat nové kolonky k deklaracím nebo k jejich položkám, vytvářet počítané sloupce, nové přehledy nebo dokonce i přidávat nové funkce do Heliosu.

Cena modulu Nástroje přizpůsobení (bez DPH)
Jednotná cena bez ohledu na počet uživatelů 9.800,- Kč

Cena zaškolení činí 1600,- Kč/hod. + 12 Kč/km

Speciální modul Přípravná fakturace

Tento modul podporuje deklarantské a spediční firmy v přehledné evidenci výkonů a tržeb.
Umožňuje vést číselník služeb a ke každé vystavené deklaraci evidovat poskytnuté služby a jejich ceny. Na konci fakturačního období sestaví pro každého zákazníka přehled poskytnutých služeb jako přílohu k souhrnné faktuře.

Ceny modulu Přípravná fakturace (bez DPH)
jednouživatelská verze 6.800,- Kč
verze pro 2 uživatele 12.200,- Kč
verze pro 3 uživatele 15.600,- Kč
verze pro 4 uživatele 19.000,- Kč
verze pro 5 uživatelů 22.400,- Kč
Cena instalace a zaškolení u zákazníka činí 1200,- Kč/hod. + 12 Kč/km
Ostatní služby dle CENÍKU


Celní software s.r.o.
Tyršova 2071
256 01 Benešov

telefon: 602 851 072
telefon: 607 244 534

e-mail: kobler@kobler.cz