Naše reference

Moduly NCTS Tranzit vydaný a přijatý

Systém NCTS nabízíme ve dvou modulech - NCTS vydaný pro obyčejné i schválené odesílatele a NCTS přijatý pro schválené příjemce.

Modul NCTS vydaný poslouží k zahájení tranzitu T1/T2/TIR obyčejným nebo zjednodušeným postupem. Rychle a přehledně tranzitní deklarace vyplníte, program je detailně zkontroluje, elektronicky podepíše a odešle na CÚ. Po propuštění můžete tranzitní deklaraci vytisknout nebo poslat emailem na místo odjezdu.

Modul NCTS přijatý poslouží k ukončování tranzitů a zaevidování zboží do dočasného skladu. Funkce Odpis z dočasného skladu pak usnadní vyplnění předchozích dokladů v následných deklaracích. Samozřejmostí je tisk předepsané evidenční knihy dočasného skladu.

Ceny modulu NCTS vydaný (bez DPH)
jednouživatelská verze 12.800,- Kč
verze pro 2 uživatele 23.000,- Kč
verze pro 3 uživatele 29.400,- Kč
verze pro 4 uživatele 35.800,- Kč
verze pro 5 uživatelů 42.200,- Kč

Cena instalace a zaškolení u zákazníka činí 1200,- Kč/hod. + 12 Kč/km

Ostatní služby dle CENÍKU
Ceny modulu NCTS přijatý (bez DPH)
jednouživatelská verze 9.800,- Kč
verze pro 2 uživatele 17.600,- Kč
verze pro 3 uživatele 22.500,- Kč
verze pro 4 uživatele 27.400,- Kč
verze pro 5 uživatelů 32.300,- Kč

Cena instalace a zaškolení u zákazníka činí 1200,- Kč/hod. + 12 Kč/km

Ostatní služby dle CENÍKU

Modul Souhrnná deklarace (SD)

Jako doplněk k modulu NCTS přijatý nabízíme modul Souhrnná deklarace, jehož funkcí je zlepšit možnosti evidence dočasného skladu. Využijete jej především v případě, kdy příchozí dovozní zásilka není doprovázena prohlášením T1, T2 nebo TIR.

Po ukončení tranzitu schváleným příjemcem je zboží automaticky zaevidováno do dočasného uskladnění. Poměrně často se stává, že je zboží zaevidováno nesprávně (po ukončení NCTS) nebo se musí zaevidovat ručně (po ukončení CIM bez T1/T2). Tento modul nabízí možnosti k podání samostatné souhrnné deklarace a k opravě již dočasně uskladněného zboží. Pokud se vám stává, že jsou vámi ukončované tranzity vyplněny odesílatelem ledabyle a dočasně uskladněné zboží je proto evidováno nesprávně, můžete pomocí tohoto modulu evidenci celního úřadu opravit. To umožní následné správné odepsání zboží z dočasného skladu a správné uvolnění alokované záruky.

Tento modul umožňuje:

- podat souhrnnou deklaraci, např. po ukončení přepravy bez dokladu T1/T2
- opravit údaje o dočasně uskladněném zboží
- převést zboží z jednoho dočasného skladu do jiného bez nutnosti podat celní deklaraci
- zjistit stav dočasného skladu (stav odpisů) v evidenci celní správy, a to i pro MRN ukončeného tranzitu

Ceny modulu Souhrnná deklarace (bez DPH)
jednouživatelská verze 9.800,- Kč
verze pro 2 uživatele 17.600,- Kč
verze pro 3 uživatele 22.500,- Kč
verze pro 4 uživatele 27.400,- Kč
verze pro 5 uživatelů 32.300,- Kč

Cena instalace a zaškolení u zákazníka činí 1200,- Kč/hod. + 12 Kč/km

Ostatní služby dle CENÍKU

Pokud máte zájem o nákup licencí uvedených modulů, kontaktujte nás na níže uvedených tel. číslech nebo emailem.

Můžete také vyplnit online nezávaznou poptávku, my Vás pak budeme sami kontaktovat.

Celní software s.r.o.
Tyršova 2071
256 01 Benešov

telefon: 602 851 072
telefon: 607 244 534

e-mail: kobler@kobler.cz