Naše reference

Celní sklady a AZS

Modul slouží pro přehlednou a efektivní evidenci všech režimů s hospodářským účinkem. Umí vést evidenci

- zboží uskladněného v soukromých nebo veřejných celních skladech včetně evidence odpisových listů
- materiálu v aktivním (AZS) nebo pasivním (PZS) zušlechťovacím styku
- zboží propuštěného do dočasného použití

Pro ještě efektivnější vedení evidence AZS nebo PZS lze modul Celní sklady rozšířit o podmodul KUSOVNÍKY, který umožní automatický výdej materiálu podle nastavené spotřeby pro výrobu zušlechtěných výrobků.

Modul zcela automaticky zakládá a vede odpisové listy a umí generovat dovozní, vývozní i tranzitní celní deklarace z příjemek i výdejek včetně vyplnění předchozích dokladů (odpisů).

Ceny modulu CELNÍ SKLADY a AZS (bez DPH)
jednouživatelská verze 14.800,- Kč
verze pro 2 uživatele 26.600,- Kč
verze pro 3 uživatele 34.000,- Kč
verze pro 4 uživatele 41.400,- Kč
verze pro 5 uživatelů 48.800,- K

Cena instalace a zaškolení u zákazníka činí 800,- Kč/hod. + 10 Kč/km

Ostatní služby dle CENÍKU
Ceny modulu KUSOVNÍKY (bez DPH)
jednouživatelská verze 3.800,- Kč
verze pro 2 uživatele 6.800,- Kč
verze pro 3 uživatele 8.700,- Kč
verze pro 4 uživatele 10.600,- Kč
verze pro 5 uživatelů 12.500,- Kč

Cena instalace a zaškolení u zákazníka činí 800,- Kč/hod. + 10 Kč/km

Ostatní služby dle CENÍKU

Pokud máte zájem o nákup licencí uvedených modulů, kontaktujte nás na níže uvedených tel. číslech nebo emailem.

Můžete také vyplnit online nezávaznou poptávku, my Vás pak budeme sami kontaktovat.

Celní software s.r.o.
Tyršova 2071
256 01 Benešov

telefon: 602 851 072
telefon: 607 244 534

e-mail: kobler@kobler.cz