Naše reference

Celní sklady a AZS

Modul slouží pro přehlednou a efektivní evidenci všech režimů s hospodářským účinkem. Umí vést evidenci

- zboží uskladněného v soukromých nebo veřejných celních skladech včetně evidence odpisových listů
- materiálu v aktivním (AZS) nebo pasivním (PZS) zušlechťovacím styku
- zboží propuštěného do dočasného použití

Pro ještě efektivnější vedení evidence AZS nebo PZS lze modul Celní sklady rozšířit o podmodul KUSOVNÍKY, který umožní automatický výdej materiálu podle nastavené spotřeby pro výrobu zušlechtěných výrobků.

Modul zcela automaticky zakládá a vede odpisové listy a umí generovat dovozní, vývozní i tranzitní celní deklarace z příjemek i výdejek včetně vyplnění předchozích dokladů (odpisů).

Ceny modulu CELNÍ SKLADY a AZS (bez DPH)
jednouživatelská verze 19.800,- Kč
verze pro 2 uživatele 35.600,- Kč
verze pro 3 uživatele 45.500,- Kč
verze pro 4 uživatele 55.400,- Kč
verze pro 5 uživatelů 65.300,- K

Cena instalace a zaškolení u zákazníka činí 1200,- Kč/hod. + 12 Kč/km

Ostatní služby dle CENÍKU
Ceny modulu KUSOVNÍKY (bez DPH)
jednouživatelská verze 6.800,- Kč
verze pro 2 uživatele 12.200,- Kč
verze pro 3 uživatele 15.600,- Kč
verze pro 4 uživatele 19.000,- Kč
verze pro 5 uživatelů 22.400,- Kč
Cena instalace a zaškolení u zákazníka činí 1200,- Kč/hod. + 12 Kč/km
Ostatní služby dle CENÍKU

Pokud máte zájem o nákup licencí uvedených modulů, kontaktujte nás na níže uvedených tel. číslech nebo emailem.

Můžete také vyplnit online nezávaznou poptávku, my Vás pak budeme sami kontaktovat.

Celní software s.r.o.
Tyršova 2071
256 01 Benešov

telefon: 602 851 072
telefon: 607 244 534

e-mail: kobler@kobler.cz